đánh giá Sách về khủng hoảng kinh tế

mrtea

Đã tốn tiền
có cuốn nào cơ bản dễ hiểu về kinh tế ko các thím. e ko phải dân kinh tế muốn đọc để tìm hiểu sơ sơ khái quát về kinh tế, biết cách nó vận hành các thứ thôi
 
Top