Sacombank không cho "Đảo nợ" nữa à các fen?

Ông trưởng chi nhánh Sacombank mới gọi điện báo cho mình nói cuối kỳ hạn phải tự xoay chứ bên đó không hỗ trợ nữa, căng ghê
Không biết 1 mình thằng Sacombank hay toàn bộ ngân hàng luôn.
 
Top