SG Sale off SSD WD Green 480G / WD Blue 500G/1TB Sata/ 1T M.2 NME PCI PCIe Gen3 x4, bh 3 năm, 5 năm

tatsuya618

Junior Member

tatsuya618

Junior Member

tatsuya618

Junior Member

tatsuya618

Junior Member

tatsuya618

Junior Member

tatsuya618

Junior Member

tatsuya618

Junior Member

tatsuya618

Junior Member

tatsuya618

Junior Member

tatsuya618

Junior Member

tatsuya618

Junior Member

tatsuya618

Junior Member
- SSD 480G WD GREEN, NEW, SEAL, FULL BOX, GIÁ 1250K, BH 3 NĂM CHÍNH HÃNG

- SSD 480G WD GREEN, SATAIII, CHUẨN M2.2280, NEW, SEAL, FULL BOX GIÁ 1250K, BH 3 NĂM CHÍNH HÃNG

- SSD 500G WD BLUE, SATAIII, NEW, SEAL, FULL BOX, GIÁ 1350K, BH 3 NĂM CHÍNH HÃNG

- SSD 500G WD BLUE, SATAIII, CHUẨN M2.2280, NEW, SEAL, FULL BOX, GIÁ 1350K, BH 3 NĂM CHÍNH HÃNG.
 

tatsuya618

Junior Member

tatsuya618

Junior Member
- SSD 480G WD GREEN, NEW, SEAL, FULL BOX, GIÁ 1250K, BH 3 NĂM CHÍNH HÃNG

- SSD 480G WD GREEN, SATAIII, CHUẨN M2.2280, NEW, SEAL, FULL BOX GIÁ 1250K, BH 3 NĂM CHÍNH HÃNG

- SSD 500G WD BLUE, SATAIII, NEW, SEAL, FULL BOX, GIÁ 1350K, BH 3 NĂM CHÍNH HÃNG

- SSD 500G WD BLUE, SATAIII, CHUẨN M2.2280, NEW, SEAL, FULL BOX, GIÁ 1350K, BH 3 NĂM CHÍNH HÃNG.
 

tatsuya618

Junior Member

tatsuya618

Junior Member

tatsuya618

Junior Member

tatsuya618

Junior Member
Top