SG Sale off SSD WD Green 480G / WD Blue 500G/1TB Sata/ 1T M.2 NME PCI PCIe Gen3 x4, bh 3 năm, 5 năm

tatsuya618

Junior Member

tatsuya618

Junior Member

tatsuya618

Junior Member
- SSD 480G WD GREEN, NEW, SEAL, FULL BOX, GIÁ 1250K, BH 3 NĂM CHÍNH HÃNG

- SSD 480G WD GREEN, SATAIII, CHUẨN M2.2280, NEW, SEAL, FULL BOX GIÁ 1250K, BH 3 NĂM CHÍNH HÃNG
 

tatsuya618

Junior Member
- SSD 480G WD GREEN, SATAIII, CHUẨN M2.2280, NEW, SEAL, FULL BOX GIÁ 1250K, BH 3 NĂM CHÍNH HÃNG

- SSD 500G WD BLUE, SATAIII, NEW, SEAL, FULL BOX, GIÁ 1350K, BH 3 NĂM
 

tatsuya618

Junior Member
- SSD 480G WD GREEN, SATAIII, CHUẨN M2.2280, NEW, SEAL, FULL BOX GIÁ 1250K, BH 3 NĂM CHÍNH HÃNG

- SSD 500G WD BLUE, SATAIII, NEW, SEAL, FULL BOX, GIÁ 1350K, BH 3 NĂM
 

tatsuya618

Junior Member
- SSD 480G WD GREEN, SATAIII, CHUẨN M2.2280, NEW, SEAL, FULL BOX GIÁ 1250K, BH 3 NĂM CHÍNH HÃNG

- SSD 500G WD BLUE, SATAIII, NEW, SEAL, FULL BOX, GIÁ 1350K, BH 3 NĂM
 

tatsuya618

Junior Member
- SSD 480G WD GREEN, NEW, SEAL, FULL BOX, GIÁ 1250K, BH 3 NĂM CHÍNH HÃNG

- SSD 480G WD GREEN, SATAIII, CHUẨN M2.2280, NEW, SEAL, FULL BOX GIÁ 1250K, BH 3 NĂM CHÍNH HÃNG

- SSD 500G WD BLUE, SATAIII, NEW, SEAL, FULL BOX, GIÁ 1350K, BH 3 NĂM
 
Top