tin tức Samsung đang tồn kho 50 triệu chiếc smartphone, vừa họp khẩn suốt 8 tiếng

Intercosmos

Senior Member
:sure: Mà nó bền thật . Suốt từ 2017 t dùng 1 năm xong đưa mẹ đến tận giờ vẫn chạy tốt nhưng hỏng mịa màn vì rơi lắm quá.
Máy cũ của tôi cũng là con Nokia 6.1 từ 2018, giờ vẫn phà phà. Mỗi tội pin yếu đi nhiều rồi
 
Top