HN Samsung, iphone Hàn

Ongkiri

Junior Member
có con n9 nào hình thức xấu giá hạt rẻ k bác
Giờ thì không có đâu bác à! Giá em nhập và giá thợ bây giờ note9 mỗi cây tăng 500k. Con nào dưới 7 đồng một là hàng người dùng hai là hàng siêu ma giáo :):):)
 
Top