Sao bọn Facebook nó không ghép chung App message và Facebook vào làm một

hayuki

Senior Member
102 - BlYu2Cr.png
bọn fb ngu học lắm, nó muốn đú như imes làm riêng nhưng chưa đủ tầm.
 

RynBaBy

Đã tốn tiền
Mỗi cái riêng biệt mà đã chạy ì ạch rồi, nên éo dám cài app chính chủ nữa.

Gửi từ Bi Tô Thanh Phong bằng vozFApp
 
Top