Sao bữa giờ xem video fb toàn chất lượng thấp vậy

Để ý 1-2 tuần trở lại đây vào xem các video trên app fb thì toàn cho ra chất lượng rất thấp, gì mà toàn 144, hoạ may lắm dc video 360. Xem cứ mờ mờ khoa chịu vãi. Trước kia xem hd nét căng ầm ầm k hiểu sao nó update gì h xem chán quá
2020212528aa-7088-4448-a693-140b6ef5c66a.png
 
Top