Sao dùng mạng viettel nhưng vào myip lại ra vnpt ?

em dùng viettel, nhưng khi kiểm tra My IP thì lúc nó là viettel, lúc nó ra VNPT ạ
 

Attachments

  • viet.png
    viet.png
    25.8 KB · Views: 14
  • vnpt.png
    vnpt.png
    228.1 KB · Views: 13
Top