Sao trong phim hàn quốc mấy thằng trẻ trâu trốn nợ đều ngầu thế?

khiconbatbai

Junior Member
Kiểu toàn thư sinh đẹp trai xong lúc bị xã hội đen truy đuổi thì dáng chạy đều ngầu xong toàn vứt đồ ra chặn đường xong còn đánh đấm vài cái nữa chứ.
 
Top