Sập bẫy 'cộng tác viên online': 'Bổn cũ soạn lại', nạn nhân mới

blue_heart

Senior Member
Đến cái tin nhắn tự động trả lời còn ghi không dấu thì đủ biết độ uy tín rồi. Cái bộ rác từ trên xuống dưới.

Vậy hóa ra các tổng đài của các ban ngành khác đều ngu hết nên mới gửi tin nhắn có dấu. Thiết bị nào giờ còn không đọc được tiếng việt vậy?

Tinh tướng :misdoubt: :feel_good:
IMG_20220604_134731.jpg
 
Top