Sắp hết thời bán 'bát nháo', môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề

:-O

Senior Member
Tưởng phải chứng chỉ hành nghề chứ chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thì muốn bao nhiêu cái chả được
 
Top