Sau 3 ngày, các vozer 19/8 lên lever chưa

Loser.Lesor

Member
Chào các anh em đồng sinh 19/8.
Sau 3 ngày các bạn đã thoát kiếp Junior member chưa ;)
Mình đã lên lever mới, trở thành Member , các bạn cố lên nha lêu lêu :smile::p
IMG_20200821_142459.jpg
 
Top