Sau sáp nhập, xin ý kiến giữ nguyên tên “TP Thanh Hoá”

kojin

Senior Member
Theo thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn liên quan đến dự thảo Đề án nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hoá và thành lập các phường thuộc TP Thanh Hoá thì trong 2 phương án tên gọi, đề xuất lựa chọn phương án “TP Thanh Hoá” làm phương án chọn, báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Cụ thể, về tên gọi của thành phố sau khi sáp nhập, yêu cầu đưa ra 2 phương án, trong đó phương án 1 lấy tên gọi là TP Thanh Hoá và phương án 2 lấy tên gọi là thành phố Đông Sơn; trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật, đề cương quy hoạch chung đô thị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và phân tích, đánh giá sâu sắc, toàn diện về những lịch sử, văn hoá, những ưu điểm, hạn chế theo từng phương án để đề xuất lựa chọn phương án 1 làm phương án chọn, báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Sau sáp nhập, xin ý kiến giữ nguyên tên “TP Thanh Hoá” ảnh 1
Một góc TP Thanh Hoá

Thông báo cũng nêu rõ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trực tiếp tham gia ý kiến vào dự thảo đề án hoặc có ý kiến bằng văn bản về các giải pháp liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện chế độ, chính sách đối với các trường hợp dôi dư.
https://tienphong.vn/sau-sap-nhap-xin-y-kien-giu-nguyen-ten-tp-thanh-hoa-post1459463.tpo
 

Saurus

Senior Member
Bao nhiêu năm mới làm nên thương hiệu, đổi là đổi thế nào
Thương hiệu gì nhỉ :oops: nhắc đến thanh hoá người ta chả ai để ý đến thành phố mà chỉ nghỉ đến tỉnh. Đặt Đông Sơn lại tạo điểm nhấn, chỉ dấu địa lí tốt hơn.
 

The Script

Senior Member
Thương hiệu gì nhỉ :oops: nhắc đến thanh hoá người ta chả ai để ý đến thành phố mà chỉ nghỉ đến tỉnh. Đặt Đông Sơn lại tạo điểm nhấn, chỉ dấu địa lí tốt hơn.
Thương hiệu của sự đoàn kết
 
Thương hiệu gì nhỉ :oops: nhắc đến thanh hoá người ta chả ai để ý đến thành phố mà chỉ nghỉ đến tỉnh. Đặt Đông Sơn lại tạo điểm nhấn, chỉ dấu địa lí tốt hơn.
nên đặt là đông việt sẽ hay hơn, thanh hoa nằm ở phía đông của vn mà
 
Top