tin tức Schneider Electric giới thiệu Khung chỉ số đầu tiên giúp ngành Trung tâm Dữ liệu kiểm soát toàn diện các Mục tiêu Bền vững

Kisuf

Staff
Schneider Electric chính thức giới thiệu khung chỉ số toàn diện đầu tiên trong ngành về việc ứng dụng các trung tâm dữ liệu (TTDL) bền vững với môi trường. Khung chỉ số đề xuất năm lĩnh vực tác động đến môi trường, bao gồm những chỉ số chính thuộc các giai đoạn khác nhau trong hành trình phát triển bền vững của các nhà điều hành TTDL. Dựa trên khung chỉ số trên, các nhà khai thác có thể giảm thiểu tác động của các TTDL đối với môi trường.

TTDL là nền tảng của thời đại kỹ thuật số. Tuy nhiên, việc vận hành TTDL hiện nay dẫn đến hai phần trăm lượng khí thải carbon của thế giới, tương đương với lượng khí thải của ngành hàng không. Do đó, để đối phó với sự gia tăng băng thông kỹ thuật số và nhu cầu điện trong lĩnh vực CNTT, ngành công nghiệp TTDL đòi hỏi một cách tiếp cận tổng thể và tiêu chuẩn hóa nhằm đảm bảo sự bền vững của môi trường.

202287f9ac1a-f365-4c7b-8595-6e33db65c71f.jpg


Ngoài ra, chính áp lực ngày càng gia tăng từ các nhà đầu tư, cơ quan quản lý, cổ đông, khách hàng và nhân viên cũng thúc đẩy nhu cầu cải thiện báo cáo tác động môi trường trong vận hành trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, nhiều nhà điều hành TTDL lại thiếu kiến thức chuyên môn về vấn đề bền vững. Trong khi đó, họ cần phải xác định các chỉ số cần theo dõi và các chiến lược để thực hiện. Trước nhiệm vụ khó khăn đókhung chỉ số của Schneider Electric đã được phát triển bởi Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Năng lượng tận dụng kiến thức chuyên môn từ các chuyên gia ESG, các nhà tư vấn bền vững, các nhà khoa học về TTDL và các kiến trúc sư giải pháp TTDL để giúp cho việc đo lường và báo cáo các chỉ số bền vững của TTDL trở nên có hệ thống và khoa học hơn.

Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Năng lượng được thành lập vào năm 2002 và đã phát triển hơn 200 sách trắng đảm bảo tính trung lập với các nhà sản xuất, đồng thời cung cấp các công cụ tính toán (trade-off tools) dựa trên dữ liệu và khoa học luôn sẵn sàng và miễn phí cho toàn ngành sử dụng.

Các chỉ số về tính bền vững của TTDL thúc đẩy chiến lược phát triển bền vững

Theo dõi và thực hiện báo cáo dựa trên các chỉ số bền vững được tiêu chuẩn hóa sẽ giúp các phòng ban nội bộ có thể thống nhất về ý kiến và phương thức vận hành, đồng thời tăng tính minh bạch cho các bên liên quan khác, bao gồm cả khách hàng và cơ quan quản lý. Việc triển khai khung chỉ số này cũng cho phép các nhà khai thác TTDL:
  • Loại bỏ khó khăn trong việc lựa chọn các chỉ số theo dõi quan trọng
  • Cải thiện giao tiếp và giúp nội bộ doanh nghiệp dễ dàng thống nhất về các mục tiêu bền vững
  • Hành động dựa trên dữ liệu để cải thiện vận hành
  • Cho phép thực hiện báo cáo thường xuyên và nhất quán với các bên liên quan khác như nhà đầu tư, cơ quan quản lý, nhân viên tiềm năng…
  • Chuẩn hóa các tiêu chuẩn bền vững với các công ty cùng ngành trên toàn cầu
Trong vai trò là đối tác kỹ thuật số hàng đầu cung cấp các giải pháp cho vấn đề năng lượng, tòa nhà, CNTT và tính bền vững của doanh nghiệp, Schneider Electric đã và đang hợp tác với các công ty công nghệ lớn và các nhà cung cấp dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ để thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì các cơ sở trung tâm dữ liệu.

Để tìm hiểu thêm về khung chỉ số và bắt đầu tăng trưởng tính bền vững của doanh nghiệp, hãy tải ngay Hướng dẫn về Chỉ số Bền vững cho Trung tâm Dữ liệu tại đây
 
Top