Sẽ ra sao nếu có ngân hàng số ???

Khongsovo.

Senior Member
Thiết nghĩ tại sao không có ngân hàng số (phần nào giống crypto) thay cho các ngân hàng như hiện tại.
Làm vậy cắt giảm được chi phí mặt bằng, chi phí nhân công, đồng bộ với banking, database. Như vậy sẽ cắt giảm chi phí vận hành, tăng lãi suất gửi, giảm lãi suất vay -> thu hút người dùng mà vẫn tăng được lợi nhuận.
Ý kiến ngu muội của em là vậy, nếu có rào cản gì (luật pháp, vốn ban đầu...) thì các bác thông não cho em vơi :adore::adore::adore:
 

Jishygah

Senior Member
Thiết nghĩ tại sao không có ngân hàng số (phần nào giống crypto) thay cho các ngân hàng như hiện tại.
Làm vậy cắt giảm được chi phí mặt bằng, chi phí nhân công, đồng bộ với banking, database. Như vậy sẽ cắt giảm chi phí vận hành, tăng lãi suất gửi, giảm lãi suất vay -> thu hút người dùng mà vẫn tăng được lợi nhuận.
Ý kiến ngu muội của em là vậy, nếu có rào cản gì (luật pháp, vốn ban đầu...) thì các bác thông não cho em vơi :adore::adore::adore:
timo không phải là ngân hàng số hả thím
 

busime

Junior Member
Thiết nghĩ tại sao không có ngân hàng số (phần nào giống crypto) thay cho các ngân hàng như hiện tại.
Làm vậy cắt giảm được chi phí mặt bằng, chi phí nhân công, đồng bộ với banking, database. Như vậy sẽ cắt giảm chi phí vận hành, tăng lãi suất gửi, giảm lãi suất vay -> thu hút người dùng mà vẫn tăng được lợi nhuận.
Ý kiến ngu muội của em là vậy, nếu có rào cản gì (luật pháp, vốn ban đầu...) thì các bác thông não cho em vơi :adore::adore::adore:
CAKE - Ngân hàng số mới nè dùng miễn phí nhiều thứ lắm. Thẻ màu hồng nam tính nữa
 
Top