Sẽ ra sao nếu ĐL cho phép sử dụng gun?

runan1

Member
Như tít, vozer giàu trí tưởng tượng hãy hình dung 1 vài viễn cảnh để chúng ta cùng mở mang tầm mắt. :shame:
Ps: Tất cả chỉ là tưởng tượng, hư cấu, giả định
 
Top