Sensa cool vs herba cool

Tính tui hay ăn mấy trái cây nóng, kiểu như sầu riêng, xoài, mít đồ. Mấy đợt vào mùa tranh thủ mua nhiều lắm nên hay bị nóng trong người. Ra tiệm thuốc mua hỏi mấy cái nước thanh nhiệt thì có hai loại là sensa cool với herba cool (có cả sủi và ko sủi).
Tui mới uống nên không biết loại nào tốt hơn, vozer nào rành thanh nhiệt giải độc cho ít thông tin. Ngoài ra còn nước gì dễ uống cho mát người nữa các vozer post vào đây cho tham khảo nào.
 

seagull_alone

Senior Member
Tính tui hay ăn mấy trái cây nóng, kiểu như sầu riêng, xoài, mít đồ. Mấy đợt vào mùa tranh thủ mua nhiều lắm nên hay bị nóng trong người. Ra tiệm thuốc mua hỏi mấy cái nước thanh nhiệt thì có hai loại là sensa cool với herba cool (có cả sủi và ko sủi).
Tui mới uống nên không biết loại nào tốt hơn, vozer nào rành thanh nhiệt giải độc cho ít thông tin. Ngoài ra còn nước gì dễ uống cho mát người nữa các vozer post vào đây cho tham khảo nào.
hồi giờ toàn uống sensa cool, loại hộp 6 gói 20k, còn herba cool gì đó thì chưa nghe bao giờ
 
Tính tui hay ăn mấy trái cây nóng, kiểu như sầu riêng, xoài, mít đồ. Mấy đợt vào mùa tranh thủ mua nhiều lắm nên hay bị nóng trong người. Ra tiệm thuốc mua hỏi mấy cái nước thanh nhiệt thì có hai loại là sensa cool với herba cool (có cả sủi và ko sủi).
Tui mới uống nên không biết loại nào tốt hơn, vozer nào rành thanh nhiệt giải độc cho ít thông tin. Ngoài ra còn nước gì dễ uống cho mát người nữa các vozer post vào đây cho tham khảo nào.

Mua atiso về nấu uống còn tốt hơn mấy cái quần què kia nhiều. Mà ăn ít lại còn tốt hơn. :D
 
Top