[SG] Khám tổng quát ở đâu?

yamahatri

Senior Member
tình hình là em muốn kiểm tra sức khoẻ định kỳ, khám tổng quát. Có chọn ra đường 3 bệnh viện: Hoàn Mỹ, Việt Pháp, Columbia. Có thím nào khám rồi cho e xin rv, e né ĐHYD với Hoà Hảo vì nó đông sợ khám ko kỹ.
HH kiếm dịch vụ nó làm cho, hoặc dắt đi
 
Top