SharePoint là gì?

FateZero2

Đã tốn tiền
Đọc không hiểu
ở mức độ đơn giản nhất thì thím có thể hiểu sharepoint nó là 1 nền tảng cho phép doanh nghiệp tao ra các trang dạng web, trong đó cho phép lưu trữ dữ liệu , files (như kieeruGG Drive ấy).
Điểm mạnh của Sharepoint là nó cho phép quản lý giám sát tất cả các nhóm loại hành vi truy cập dữ liệu ở nhiều cấp độ, dựa trên acc đăng nhập windows, tương thích với MS active directory vân vân mây mây, cho mọi loại thiết bị.
Vd thím tạo 1 cây thư mục trên sharepoint, sau đó từng cấp thư mực thím có thể phân quyền cho ai đó làm admin thư mực đó, ai đó đc phép xem dữ liệu chúa trong thư mục đó (với tư cách admin hoặc ng dùng), có thể tinh chỉnh từng fiel trong đó ai đc xem, ai đc tải, ai đc cập nhật, theo người dùng, theo nhóm , theo domain vân vân mây mây. và các link đến các thư mục, tập tin dữ liệu thì nó giống như link web, bấm vô là chạy tới, còn truy xuất đc ko thì tùy có đc phân quyền ko.
đới với ng up file, họ có quyền publish file đó hay để dạng cá nhân, có khả năng tick verify các kiểu.
ngoài ra sharepoint còn có các soft đi theo kèm như triển khai server, design, sync onedrive, và tương thích với Ofice 365.

khi thím vào làm cho các tập đoàn quy mô lớn (tầm 100k nv trở lên) thì sẽ thấy tụi nó xài sharepoint rất nhiều.
 
Last edited:
Đọc không hiểu
nó là 1 giải pháp phần mềm của microsoft chuyên bán cho các doanh nghiệp. Nó có rất nhiều tính năng, tùy vào giá tiền trảtrả. Nếu đứng về phía người dùng là nhân viên của doanh nghiệp thì bạn chỉ thấy 1 hoặc vài tính năng của nó, nhưng đứng về phía người dùng là doanh nghiệp thì bạn sẽ thấy nó là 1 nền tảng khổng lồ,
 
Top