shiper nó báo giao hàng thành công trong khi chưa giao

Vua Ch0'

Senior Member
đơn hàng 300k nó tự ý nhận và báo thành công trong khi nó chả liên lạc với em 1 câu thà nó nói bận gọi em trước là xác nhận hàng lấy doanh số thứ 2 giao cũng được đằng này im re thứ 2 nó mà gọi em bùng cho nó ăn đơn đó luôn giao hàng láo vãi
 

FormatTraiTim

Đã tốn tiền
đơn hàng 300k nó tự ý nhận và báo thành công trong khi nó chả liên lạc với em 1 câu thà nó nói bận gọi em trước là xác nhận hàng lấy doanh số thứ 2 giao cũng được đằng này im re thứ 2 nó mà gọi em bùng cho nó ăn đơn đó luôn giao hàng láo vãi
Viêttel post dúng k.
 
Top