Số điện thoại tạm online không thể đăng ký Face hay Google

davangsg

Senior Member
Tình hình là như vầy: Số điện thoại tạm online không thể đăng ký Face hay Google. Bọn chúng phát hiện ra các số này nên thông báo không hợp lệ hay gì đó nên không đăng ký được. Có anh nào kinh nghiệm chuyện này không?
 

hayuki

Senior Member
Nó quét số thực chứ sao, khôn lỏi wài đâu được
92 - guJo9yt.png
 
:v Facebook, Google có làm việc với mấy cty Việt Nam để nhận mã OTP này nọ. Nên chơi số ma là biết ngay.
 
Top