Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng kiến nghị xử lý Báo Thanh niên

anhhung9e

Senior Member
Ngày 02/6/2020, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng đã có Văn bản số 1105/TTTT-TTBCXB báo cáo và kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý Báo Thanh niên.
Từ ngày 21/05/2020 đến ngày 28/05/2020, Báo Thanh niên đã đăng tải liên tục đưa 11 tin bài báo có nội dung, số liệu tương đối giống nhau và lặp lại nhiều lần liên quan đến việc triển khai các dự án xây dựng lại chung cư mới theo hình thức đối tác công – tư (dự án BT) tại thành phố Hải Phòng.

Trước đó, ngày 27/5/2020, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng đã có Văn bản số 1057/STTTT-BCXB về việc phản hồi nội dung một số bài báo của Báo Thanh niên. Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng đã đề nghị Báo Thanh niên đăng, phát ý kiến phản hồi về các bài báo nêu trên theo đúng quy định. Theo giấy báo phát bưu phẩm, Báo Thanh niên đã nhận được văn bản trên vào ngày 29/5/2020, tuy nhiên, tính đến hết ngày 02/6/2020, Báo Thanh niên không thực hiện đăng, phát ý kiến phản hồi theo quy định của Luật Báo chí.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét và xử lý theo quy định đối với 06 nội dung chính như sau:

1. Không phù hợp với tôn chỉ, mục đích:

Các bài báo nêu trên của Báo Thanh niên có nội dung không phù hợp với tôn chỉ, mục đích theo giấy phép hoạt động báo chí được cấp, ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn thành phố; làm giảm niềm tin trong đội ngũ cán bộ, Đảng viên và người dân thành phố Hải Phòng; ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của báo chí cách mạng Việt Nam.

2. Thông tin thiếu khách quan, một chiều về tình hình thực hiện các dự án xây dựng lại chung cư mới theo hình thức đối tác công – tư tại thành phố Hải Phòng:

Tính đến hết ngày 28/5/2020, Báo Thanh niên không làm việc chính thức với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp liên quan tại địa phương để thu thập thông tin, tài liệu chính thống và xác minh thông tin bảo đảm tính khách quan, trung thực trong tác phẩm báo chí.

3. Sử dụng ngôn từ không chuẩn mực trong các bài báo:

Trong các bài báo nêu trên, Báo Thanh niên đã sử dụng nhiều ngôn từ không chuẩn mực, thiếu căn cứ, thiếu tích cực, thiếu tinh thần xây dựng, có tính quy chụp như: “đất vàng”, “giá bèo”, “ông trùm”, “bán rẻ”, “dùng 99 ha ‘đất vàng’ trả cho nhà đầu tư”, “đất vàng BT”, “móc ngoặc”, “trục lợi?”,… tạo ra sự hiểu nhầm, hiểu sai về bản chất của sự việc, gây hoài nghi, mất niềm tin của một bộ phận dư luận và bạn đọc đối với uy tín các cơ quan liên quan của thành phố Hải Phòng trong việc tổ chức triển khai thực hiện dự án.

4. Nội dung phản ánh không đúng bản chất sự việc gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến phát triển kinh tế – xã hội, ổn định chính trị của thành phố Hải Phòng trước thềm đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025:


4.1. Về nội dung báo phản ánh: Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy được ưu ái đầu tư một loạt dự án đổi đất lấy hạ tầng tại Hải Phòng; có hiện tượng móc ngoặc chỉ định thầu, trục lợi trong các Dự án xây dựng chung cư mới theo hình thức BT và Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng:

Trong thời gian vừa qua, thành phố đã tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đối với 03 dự án theo hình thức BT để xây dựng các chung cư cũ và lựa chọn nhà đầu tư đối với Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại xã An Đồng, huyện An Dương. Việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư các dự án nêu trên đã thực hiện theo đúng quy định pháp luật về đấu thầu. Cụ thể như sau:

– Dự án đầu tư xây dựng lại chung cư cũ U1, U2, U3 Lê Lợi, quận Ngô Quyền thuộc nhóm C. Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 16 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư là: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Sau khi phát hành hồ sơ mời thầu, có 03 nhà đầu tư mua Hồ sơ mời thầu. Nhưng đến thời điểm đóng thầu chỉ có 01 nhà đầu tư nộp hồ sơ (Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy).

Theo quy định tại khoản 3 Điều 49 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP thì bên mời thầu vẫn được đóng mở thầu đối với trường hợp này. Bên mời thầu và Tổ chuyên gia đã tổ chức đánh giá Hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định, trong đó Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy đã đáp ứng các tiêu chuẩn đề ra và trúng thầu.

– Đối với hai Dự án chung cư cũ xuống cấp, nguy hiểm trên địa bàn thành phố Hải Phòng (Xây dựng chung cư HH3-HH4 Đồng Quốc Bình; Xây dựng chung cư HH1-HH2 Đồng Quốc Bình) và Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại xã An Đồng, huyện An Dương:

Căn cứ quy định pháp luật về đấu thầu, thành phố đã tổ chức sơ tuyển quốc tế lựa chọn nhà đầu tư đối với hai dự án xây dựng, cải tạo chung cư cũ HH1, HH2, HH3, HH4 và tổ chức sơ tuyển trong nước cho dự án nhà ở xã hội tại xã An Đồng, huyện An Dương.

Kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư của cả ba dự án trên đều chỉ có một nhà đầu tư trúng sơ tuyển là Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy. Theo quy định của pháp luật (điểm a khoản 3 Điều 9 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ và khoản 4 Điều 22 của Luật Đấu thầu), Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ định nhà đầu tư.

Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các Dự án nêu trên đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về Đấu thầu, không có móc ngoặc, không có trục lợi; không có việc ưu ái cho bất cứ nhà đầu tư nào.

4.2. Về việc xác định giá giao đất cho nhà đầu tư tại khu đất 5,1ha Nhà máy đóng tàu sông Cấm, khu đất 44 Lê Đại Hành và 199 Tô Hiệu:

– Khu đất 5,1ha Nhà máy đóng tàu sông Cấm, Ủy ban nhân dân thành phố đã giao Hội đồng thẩm định giá đất thành phố thẩm định theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở giá đã được Hội đồng thẩm định giá đất thành phố thẩm định, Ủy ban nhân dân thành phố đã giao đất cho nhà đầu tư.

Việc giao đất là trên cơ sở xác định giá đất của tổ chức tư vấn độc lập, được Hội đồng thẩm định giá đất thành phố thẩm định theo đúng quy định của pháp luật và giá này áp dụng cho bất cứ nhà đầu tư nào trúng thầu chứ không xác định riêng cho bất cứ ai.

– Về 02 khu đất 44 Lê Đại Hành và 199 Tô Hiệu: Ủy ban nhân dân thành phố đang xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho thành phố được sử dụng 02 quỹ đất trụ sở làm việc cũ. Đến nay, thành phố Hải Phòng chưa giao đất, chưa xác định giá đối với 02 khu đất nêu trên.

4.3. Về nội dung thành phố Hải Phòng đã trả cho Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy 99ha đất để thanh toán cho dự án BT xây dựng chung cư HH3-HH4 Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền:

Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy đã trúng thầu thực hiện Dự án đầu tư xây dựng chung cư HH3-HH4 Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền. Đến nay, nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư xây dựng công trình ước tổng giá trị khoảng 1.600 tỷ đồng. Vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy đã bàn giao cho thành phố 01 tòa chung cư HH4 với quy mô 29 tầng – 728 căn hộ để phục vụ bố trí người dân tái định cư.

Tuy nhiên, đến nay thành phố mới thực hiện thanh toán 01 quỹ đất cho nhà đầu tư với diện tích hơn 5ha với giá trị thanh toán là 194,4 tỷ đồng (Khu đất Nhà máy đóng tàu sông Cấm), tương đương 12% giá trị BT của Dự án.

Việc giao đất, tính giá đất đã được tiến hành minh bạch thông qua việc tính toán của cơ quan thẩm định giá; được Hội đồng thẩm định giá đất thành phố và các cơ quan chức năng thành phố thực hiện đúng quy định.

Việc bài báo so sánh 02 mức giá 3,8 triệu đồng/m² và giá bán ra 35 triệu đồng/m² là không có cơ sở. Giá trung bình 3,8 triệu đồng/m² mà bài báo nêu tính trên cơ sở tổng giá trị khu đất chia cho tổng diện tích khu đất (194 tỷ đồng/51.000m²=3,8 triệu đồng/m²), tức là tính cả diện tích đất cây xanh, đất giao thông công cộng sử dụng chung và đất ở là không đúng.

Theo báo cáo của Nhà đầu tư: Mức giá bán khoảng 35 triệu đồng/m² như bài báo đề cập là chưa chính xác. Giá nhà đầu tư bán ra thị trường sau khi đã được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, xây kè bờ sông là khoảng 15 triệu đồng/m² bao gồm giá đất, giá xây dựng nhà 5 tầng đã hoàn thiện mặt ngoài.

Việc so sánh như trên gây hiểu nhầm nghiêm trọng, cố tình hướng dư luận hiểu sai doanh nghiệp nhận đất “giá bèo” để xây dựng dự án bán cho người dân giá đắt.

Việc tiếp tục thực hiện thanh toán căn cứ vào tiến độ thực hiện hợp đồng được ký hợp pháp giữa 02 bên và căn cứ vào giá đất xác định thực tế tại thời điểm thanh toán, không theo giá dự kiến trước đây.

4.4. Về nội dung Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu đất tại số 150 Tô Hiệu cho Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy:

Ngày 22/10/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khu đất tại số 150 Tô Hiệu cho Công ty Cổ phần Đầu tư Tô Hiệu. Đến thời điểm này, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khu đất tại số 150 Tô Hiệu do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Tô Hiệu vẫn còn nguyên hiệu lực. Không có việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khu đất tại số 150 Tô Hiệu cho Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy.

Nội dung: “Khu đất vàng 150 Tô Hiệu của TP. Hải Phòng trải qua 2 lần đổi chủ, 1 lần bị tịch thu” là không đúng sự thật vì thành phố chưa bao giờ “tịch thu” khu đất này.

4.5. Về nội dung UBND thành phố Hải Phòng dự kiến sử dụng cơ sở nhà đất tại 22 Phan Bội Châu (Trụ sở cũ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố) để thanh toán hợp đồng BT xây dựng chung cư cũ:

Hiện nay, thành phố chỉ báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép sử dụng 02 quỹ đất là Trụ sở cũ Quận Hồng Bàng tại số 42 Lê Đại Hành, quận Hồng Bàng và trụ sở cũ Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng tại số 199 Tô Hiệu, quận Lê Chân để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện Dự án cải tạo chung cư cũ xuống cấp, nguy hiểm trên địa bàn thành phố Hải Phòng (Công trình Goldenland 5 xây dựng chung cư HH3 – HH4 phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền). Thành phố hiện tại không đề xuất Thủ tướng Chính phủ việc sử dụng Trụ sở cũ Viện Kiểm sát nhân dân để thanh toán theo hợp đồng BT. Vì vậy đặt vấn đề “Hải Phòng định “gán” cả đất lịch sử, bảo tồn cho Hoàng Huy” là thông tin sai sự thật.

5. Không đăng, phát ý kiến phản hồi theo quy định:

Ngày 27/5/2020, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng đã có Văn bản số 1057/STTTT-BCXB về việc phản hồi nội dung một số bài báo của Báo Thanh niên. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng đã đề nghị Báo Thanh niên đăng, phát ý kiến phản hồi về các bài báo nêu trên theo đúng quy định. Theo giấy báo phát bưu phẩm, Báo Thanh niên đã nhận được văn bản trên vào ngày 29/5/2020, tuy nhiên, tính đến hết ngày 02/6/2020, Báo Thanh niên không thực hiện đăng, phát ý kiến phản hồi theo quy định của Luật Báo chí.

6. Đăng, phát ảnh của cá nhân khi chưa được sự đồng ý:

Theo phản ánh của Ông Đỗ Hữu Hậu và Ông Đỗ Hữu Hạ, Báo Thanh niên đã sử dụng hình ảnh cá nhân khi chưa được sự đồng ý của 2 ông trong bài báo “‘Ông trùm’ ôm loạt dự án đất vàng Hải Phòng là ai?”, đăng tải trên Báo Thanh niên điện tử vào lúc 21:39 ngày 22/05/2020.

Link bài viết: https://thanhphohaiphong.gov.vn/so-...hai-phong-kien-nghi-xu-ly-bao-thanh-nien.html

Thấy dạo gần đây, Thanh niên bài nào cũng đánh Hải Phòng từ cảnh sát bắn người, biệt thự cổ, đất vàng, etc. nên chắc lãnh đạo HP cũng a cay, thêm quả lều "học sinh lớp 1 phạt đứng nắng ở cổng trường" bị đánh tơi tả nên quyết trả đủ chăng :eek:

P/s: Bonus thêm danh sách các bài báo mà Thanh niên đánh vào Hải Phòng:
– Ngày 21/5/2020 có 02 bài: “Hải Phòng dùng 99 ha ‘đất vàng’ trả cho nhà đầu tư cải tạo 2 tòa chung cư cũ“; “Ông trùm ‘đất vàng BT’ ở Hải Phòng“.

– Ngày 22/5/2020 có 01 bài: “‘Ông trùm’ ôm loạt dự án đất vàng Hải Phòng là ai?“.

– Ngày 23/5/2020 có 03 bài: “Đề nghị thanh tra làm rõ có hay không trục lợi ‘đất vàng’ ở Hải Phòng“; “Dự án Golden Land tai tiếng ở Hà Nội của ‘ông trùm’ đất vàng Hải Phòng“; “Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm những sai sót trong quản lý đất đai tại Hải Phòng“.

– Ngày 25/5/2020 có 01 bài: Hải Phòng “bán rẻ” đất vàng: Có móc ngoặc chỉ định thầu, trục lợi?

– Ngày 26/5/2020 có 03 bài: “Phó thủ tướng yêu cầu Hải Phòng rà soát, làm rõ ý kiến Bộ Tài chính vụ ‘bán rẻ’ đất vàng“; “Hải Phòng định ‘gán’ cả đất lịch sử, bảo tồn cho Hoàng Huy?”; “Bộ Tài chính nói gì vụ Hải Phòng ‘bán rẻ’ 99 ha đất vàng?“.
 
Last edited:

mrpoorbee

Member
Thanh niên, tuổi trẻ, lao động ... 3 thằng trùm phản động, 3 que.
Đề nghị xích luôn mấy thằng báo rồ tư bẩn mỹ như an ninh thủ đô.
Nền thông tin Đông Lào chỉ còn Nhân Dân, Đất Việt, Bão Lửa, Redvn, Vietvision, Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng, Hùng Trọc, Văn Hoá Việt Nam TV... sẽ tốt đẹp và chân thực hơn, ko còn những tin độc hại từ bọn 3 que, mỹ ngụy chọc phá nữa. :unsure:
 

zarken

Member
Link bài viết: https://thanhphohaiphong.gov.vn/so-...hai-phong-kien-nghi-xu-ly-bao-thanh-nien.html

Thấy dạo gần đây, Thanh niên bài nào cũng đánh Hải Phòng từ cảnh sát bắn người, biệt thự cổ, đất vàng, etc. nên chắc lãnh đạo HP cũng a cay, thêm quả lều "học sinh lớp 1 phạt đứng nắng ở cổng trường" bị đánh tơi tả nên quyết trả đủ chăng :eek:
làm gì được nhau, Thanh Niên là tờ báo lịch sử lâu đời, lại ở trong miền Nam, Hải Phòng thì chỉ là một địa phương
 

SARS Cov-2

Senior Member
Đến thằng tuổi trẻ còn bị khóa mõm 3 tháng thì thằng thanh niên là cái mịa gì.
Thanh niên, Tuổi trẻ, Tiền phong là 3 tờ báo có sức ảnh hưởng ngang nhau. Thậm chí Thanh niên xét về lượng báo in còn là 1 trong các tờ báo xuất bản lớn nhất VN luôn.
Cơ quan chủ quản đều là Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM nên bảo Tuổi trẻ to hơn Thanh niên là không đúng.
 

SARS Cov-2

Senior Member
Vâng, chỉ là 1 địa phương nhưng ko thể ko có nó, còn thằng Thanh niên thì không có không sao.
Hải Phòng thì không thay được nhưng lãnh đạo Hải Phòng thì có thể thay nha.

Việc Sở TTTT Hải Phòng kiến nghị xử lý Báo Thanh niên chỉ là do chịu sự chỉ đạo của 1 quan chức nào đó của Hải Phòng (vưa nào triều thần ấy) chứ không đại diện cho toàn bộ ý chí của lãnh đạo Hải Phòng, cũng không đại diện cho ý chí chỉ đạo của Trung ương.

Việc gần sát ĐH Đảng mà lại xuất hiện 1 loạt bài của 1 tờ báo như Thanh niên tập trung công kích Hải Phòng thì rõ ràng là thần tiên đang đánh nhau, luận kiếm Hoa Sơn rồi.
 

CtrlA

Senior Member
Thanh niên, Tuổi trẻ, Tiền phong là 3 tờ báo có sức ảnh hưởng ngang nhau. Thậm chí Thanh niên xét về lượng báo in còn là 1 trong các tờ báo xuất bản lớn nhất VN luôn.
Cơ quan chủ quản đều là Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM nên bảo Tuổi trẻ to hơn Thanh niên là không đúng.
Sửa lại *
Báo Tuổi trẻ chủ quản là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh
Báo Tiền Phong chủ quản là Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Báo Thanh niên chủ quản là Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Xét về cấp thì Thanh niên cao hơn 1 bậc. (?!)
Xét về uy tín thì cá nhân tôi cho rằng báo Tuổi trẻ có hơn.
 
Last edited:

CtrlA

Senior Member
Hải Phòng thì không thay được nhưng lãnh đạo Hải Phòng thì có thể thay nha.

Việc Sở TTTT Hải Phòng kiến nghị xử lý Báo Thanh niên chỉ là do chịu sự chỉ đạo của 1 quan chức nào đó của Hải Phòng (vưa nào triều thần ấy) chứ không đại diện cho toàn bộ ý chí của lãnh đạo Hải Phòng, cũng không đại diện cho ý chí chỉ đạo của Trung ương.

Việc gần sát ĐH Đảng mà lại xuất hiện 1 loạt bài của 1 tờ báo như Thanh niên tập trung công kích Hải Phòng thì rõ ràng là thần tiên đang đánh nhau, luận kiếm Hoa Sơn rồi.
Tôi trả lời ông kia bảo HP chỉ là 1 địa phương thôi, ko nói đến lãnh đạo HP.
 

Enth E Nd

Senior Member
Thôi mấy anh lãnh đạo HP khôn thì cứ ngậm miệng ăn tiền đi, chọc chó có ngày bọn nó cắn cho nát người.
 

SARS Cov-2

Senior Member
Báo Tuổi trẻ chủ quản là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh
Báo Thanh niên chủ quản là Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Xét về cấp thì Thanh niên cao hơn 1 bậc.
Xét về uy tín thì cá nhân tôi cho rằng báo Tuổi trẻ có hơn.
Phải xét ra:
Bí thư Hải Phòng cũng chỉ là 1 ghế UVTW Đảng.
Bí thư thứ nhất Đoàn Thanh niên cũng là 1 ghế UVTW Đảng.

Cơ quan ngôn luận của 1 thành phố trực thuộc TW lại đi đánh cơ quan ngôn luận của 1 Cơ quan tổ chức (ngang Bộ) thì nó không phải là bình thường rồi.
Rõ ràng là là có chỉ đạo phía sau rồi.
 

cba

Senior Member
Nói chung TN nó là cơ quan thuộc cấp TW muốn xử lý nó thì TW phải họp thống nhất chứ k đơn giản đề nghị là xong
 

fantom1210

Đã tốn tiền
Thanh niên, Tuổi trẻ, Tiền phong là 3 tờ báo có sức ảnh hưởng ngang nhau. Thậm chí Thanh niên xét về lượng báo in còn là 1 trong các tờ báo xuất bản lớn nhất VN luôn.
Cơ quan chủ quản đều là Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM nên bảo Tuổi trẻ to hơn Thanh niên là không đúng.
Anh kể thiếu mà cũng chưa đúng. Báo giấy có 4 ông lớn là Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Tiền Phong và Lao Động. Còn về sức ảnh hưởng tùy vùng. Miền Bắc thì có ông Lao Động là to nhất. Miền Nam thì 3 ông kia kèn nhau, Tiền Phong đuối 1 chút, Thanh Niên thì độ chục năm trước mạnh, giờ yếu rồi (sau vụ Hoài Nam), Tuổi Trẻ vẫn đang nhiệt nhất. Ngoài ra cũng không thể bỏ qua Pháp luật Thành Phố HCM, cũng là một tờ có số má hẳn.
 

Ryu Kenshin

Senior Member
Phụ nữ gọi Thanh niên trả lời
DUnLsPx.gif
 

SARS Cov-2

Senior Member
Anh kể thiếu mà cũng chưa đúng. Báo giấy có 4 ông lớn là Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Tiền Phong và Lao Động. Còn về sức ảnh hưởng tùy vùng. Miền Bắc thì có ông Lao Động là to nhất. Miền Nam thì 3 ông kia kèn nhau, Tiền Phong đuối 1 chút, Thanh Niên thì độ chục năm trước mạnh, giờ yếu rồi (sau vụ Hoài Nam), Tuổi Trẻ vẫn đang nhiệt nhất. Ngoài ra cũng không thể bỏ qua Pháp luật Thành Phố HCM, cũng là một tờ có số má hẳn.
Mai fence nhầm nha.
To nhất Miền Bắc là Báo Nhân dân và Tạp chí Cộng sản nha.
Tổng biên tập là Ủy viên Trung ương Đảng, hàm Bộ trưởng.

Sau đó là VTV và VOV: Tổng giám đốc VTV và VOV là Ủy viên Trung ương Đảng, hàm Thứ trưởng.
 
Top