Sống mà không có lấy 1 người để nói chuyện khi buồn

i-use-arch-btw

Junior Member
Ông thớt có gặp biết cố gì không mà chuyển biến như vậy? Tôi thì thỉnh thoảng có 1 đoạn cũng chán tụ tập thôi, rồi cũng chọn lọc lại mqh là được!
 
Top