SpaceX phóng thành công tàu vũ trụ chở người lên trạm ISS, Tên lửa Falcon 9 đưa tàu Crew Dragon lên quỹ đạo từ bệ phóng 39A ở Trung tâm Vũ trụ Kennedy

Top