HN Ssd 1.8-128g wifi cho mac hack. Card wifi 2 băng tần kèm blu

PC-Start

Junior Member
Wifi mac cắm chân pcie 1x giá 550k
Wifi chuẩn ac 2 băng tần 2.4-5-Bluetooth giá 380k
Ssd chuẩn mini 1.8-128g -600k
 
Top