HN ssd 120g cũ

trungkien190

Junior Member
cho xem thông tin ssd đi chứ bác
20203dbf4d2c-3a2c-4207-922e-0bc3c7f30fc1.png


via theNEXTvoz for iPhone
 

Inuyasha88

Senior Member
toàn hãng cỏ, đám này bán 300K còn đi chậm được, chứ 380 thì om chờ dịch bùng phát đợt 2 bạn a
 
Top