thảo luận Sử dụng CPU AMD trong lập trình nhúng có ổn không?

mr.anhtuan26

Đã tốn tiền
Thời nào rồi còn dùng máy Mac làm lập trình nhỉ.


Source: Coder không dùng máy Mac nhiều như người ta tưởng, cái tư tưởng này từ năm 2015 trở về trước thì đúng.
Bài lươn lẹo của thằng Genk mà bạn không đọc kĩ. Đó là Platform, không phải OS mà dev dùng. Ai đi dùng iOS, AWS, Windows Phone để lập trình? Muốn lấy thông số thật thì đây:
 
Top