thắc mắc Sửa tai nghe tại Hà Nội

qk_pro

Senior Member
Em có mấy con AudioTechnica muốn mông má lại dây, pad, headband mà hôm nay qua Xuân Vũ báo kỹ thuật về quê hết rồi ở HN giờ không còn mấy người sửa tai nghe :(
IDO họ cũng không nhận vì bảo họ không có dây để thay
Giờ biết đi đâu về đâu giờ các thiếm :(
 

ByPrO

Senior Member
Em có mấy con AudioTechnica muốn mông má lại dây, pad, headband mà hôm nay qua Xuân Vũ báo kỹ thuật về quê hết rồi ở HN giờ không còn mấy người sửa tai nghe :(
IDO họ cũng không nhận vì bảo họ không có dây để thay
Giờ biết đi đâu về đâu giờ các thiếm :(
3KShop thử xem sao thím.
 
Top