Sunning có ăn được G2 với top 1 LCK không các fen

Top