HN Supermicro X8DTL + Dual Xeon x5675

CIO

Senior Member
Up cho hàng ngon. Nox giá rẻ hay server giá ngọt cần ổn định là hết bài
 
Top