ta đã thấy gì trong đêm nay

pctnmar

Junior Member
Giọng Hoàng Trang này hay thật sự, cảm giác như sự hoà trộn giữa nửa Khánh Ly và nửa Hồng Nhung.
 
Top