Tác động của dân di cư tự do đến kinh tế - xã hội các tỉnh Tây Nguyên

conduongnamxua

Junior Member
Tây Nguyên là địa bàn chiến lược vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của đất nước. Tuy nhiên, vấn đề dân di cư tự do (DCTD) diễn ra nhiều năm nay đang là cản trở lớn đến việc hoạt định chính sách phát triển của nhiều tỉnh trong khu vực, đòi hỏi cần có giải pháp căn cơ, trong đó có nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng bào về vấn đề này.
tac-dong-cua-dan-di-cu-tu-do-den-kinh-te-xa-hoi-cac-tinh-tay-nguyen.jpg
Tây Nguyên - Vùng đất giàu bản sắc văn hóa
TÁC ĐỘNG CỦA DCTD ĐẾN CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN
Tây Nguyên bao gồm 5 tỉnh (Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng), với diện tích tự nhiên 54.474 km2, chiếm 16,8% diện tích cả nước; có 62 đơn vị hành chính cấp huyện (6 thành phố, 3 thị xã, 53 huyện); 726 đơn vị cấp xã (77 phường, 49 thị trấn, 600 xã). Dân số Tây Nguyên hiện nay khoảng 6 triệu người, có nguồn gốc từ 63 tỉnh, thành trên cả nước, với đủ 54 thành phần dân tộc; người dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 36,52%, trong đó, 12 DTTS tại chỗ gốc Tây Nguyên chiếm khoảng 25%; các DTTS khác chiếm trên 10% (đông nhất là DTTS các tỉnh phía Bắc, như Tày, Nùng, Mông, Thái, Mường, Dao...)(1).
Từ sau năm 1975 đến nay, khu vực Tây Nguyên luôn có các biến động dân cư với quy mô lớn, số lượng tăng nhanh nhất cả nước. Năm 1976, dân số Tây Nguyên chỉ có 1,23 triệu người, với 18 dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 69,7% dân số; đến năm 1993, dân số toàn vùng là 2,37 triệu người, với 35 dân tộc; năm 2003 là 4,67 triệu, với 46 dân tộc; năm 2018 dân số khoảng 6 triệu người với 54 thành phần dân tộc anh em(2).
Số lượng tăng do di cư cơ học là chủ yếu. Dân di cư đến vùng Tây Nguyên từ hầu khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Quá trình di cư diễn ra từ sau năm 1975 nhưng nhiều nhất vào những năm 1980-1990 do việc bố trí sắp xếp lại dân cư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng… So với giai đoạn trước năm 2004, giai đoạn 2005-2018, dân DCTD đã giảm cả về số lượng và quy mô (với 25.732 hộ, 91.703 nhân khẩu). Tuy nhiên, hằng năm, tình trạng vẫn diễn ra, tuy số lượng có giảm, nhưng tính phức tạp có chiều hướng tăng.
Dân DCTD đến các tỉnh Tây Nguyên do nhiều nguyên nhân, trong đó, chủ yếu là: đời sống khó khăn (hộ đông nhân khẩu, nghèo đói, thiếu đất sản xuất); điều kiện tự nhiên, khí hậu tại nơi ở cũ khắc nghiệt, thường xuyên xảy ra thiên tai; so với các tỉnh khác, mật độ dân số ở các tỉnh Tây Nguyên còn thấp, đất đai phì nhiêu, thuận lợi cho cư trú và sản xuất nông nghiệp; các hộ đã di cư vào Tây Nguyên trước đây đều có cuộc sống ổn định, phát triển đã gián tiếp tạo sự thúc đẩy quá trình di cư, nhất là trong quan hệ gia đình, dòng tộc...
http://tuyengiao.vn/khoa-giao/khoa-...den-kinh-te-xa-hoi-cac-tinh-tay-nguyen-129820
 
Top