download Tải Ghost Win 10 Pro 21H2 Full Soft v10 Chuẩn Tốt Nhất 2022 by 21AK22

Cho'

Đã tốn tiền
Xoá phần mềm EVkey như nào bác nhỉ?
Sao phải xoá
Delete_800.jpg
 

nghiabros

Senior Member
Thìm xem icon nó dẫn tới đâu thì xoá tới đó, bé h chưa xài evkey à
bYR9z4p.gif
Thì nó nằm trong C:confused:Program Files đó thím. Nhưng lại thấy mỗi icon không uninstall được, mà thường dùng portable thì có cả folder.
 

Cho'

Đã tốn tiền
Thì nó nằm trong C:confused:Program Files đó thím. Nhưng lại thấy mỗi icon không uninstall được, mà thường dùng portable thì có cả folder.
Delete đi là xong rồi, thím có thù oán gì với nó à, nó vốn dĩ chỉ có 1 file exe và đẻ ra 1 file nữa tên là setting.ini
 

sthaihien

Senior Member
Cũng thắc mắc sao người ta cài kiểu gì có mỗi cái icon nữa thím :d
Mặc định từ nhà sản xuất :) Hỏi người viết EVKey ấy :) EVKey là kiểu portable, mình chỉ send to desktop thôi, bạn kiểm tra kỷ lại xem :)
 
Top