Tại hạ xin được được thỉnh giái các đạo hữu. Hai quyển bí kiếp này tên gì vậy ?

unnamed.jpg

Quyển này phù hợp với thớt hơn đó.
 
Top