HN Tai nghe Airpods Pro Super Rep hàng mới nhất!

Thêm 2 cái tai cho 2 vozer Sài Gòn!
2021f8ba1a67-be60-4bfc-ba30-1ba263e4a9e3.png

2021954b7b4d-414a-4727-9bba-5592dcfb78c3.png


via theNEXTvoz for iPhone
Cho e link fb thím ơi

via theNEXTvoz for iPhone
 

Sonlukaku

Junior Member
còn tai nghe k bác, e tính mua con, trước cũng dùng mấy loại chợ rồi nhưng mau vứt lắm, lỗi tùm lum, khi thì kết nối được 1 tai, pin báo ảo vleu ra...
 
Top