thắc mắc Tại sao lại xoá thớt và xoá cả thớt góp ý "Hỏi về tính chính thống của page học viện phòng chống phản động - Anti-reactionary academy"?

Status
Not open for further replies.
1. Thớt "Hỏi về tính chính thống của page học viện phòng chống phản động - Anti-reactionary academy"của mình ở F17 bị xoá không nêu lý do.
2. Mình đăng thắc mắc ở box Góp Ý chưa nhận được trả lời.
3. Thớt thắc mắc ở box Góp Ý tiếp tục bị xoá mà không lý do.

Theo mình thấy thớt ko có bất kỳ vi phạm gì. Việc thảo luận, trao đổi, tham khảo ý kiến của Vozers để xem một page Facebook có phải chính thống và được nhà nước cấp phép hay ko chẳng có gì sai. Càng cần thiết hơn nữa, với những page cố tình đặt tên mạo danh tổ chức, cơ quan của nhà nước.

MOD LÀM VIỆC RẤT MỜ ÁM. LIÊN TỤC XOÁ THỚT MÀ KHÔNG CÓ LÝ DO LÀ THẾ NÀO?

Đề nghị ban quản trị giải thích rõ ràng trường hợp này! @Kacee, @vtalinh
 
Status
Not open for further replies.
Top