Tam quốc diễn nghĩa: Lưu Bị không hề có Ngũ hổ tướng?

kojin

Senior Member
Theo Tam quốc diễn nghĩa, Lưu Bị sau khi lên ngôi đã lấy hiệu là Hán Trung Vương, sắc phong 5 vị dũng tướng gồm Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu, Hoàng Trung - là Ngũ hổ thượng tướng (Ngũ hổ tướng).

Lưu Bị (161 - 223) tự là Huyền Đức, người huyện Trác, quận Trác thuộc U Châu, là một vị thủ lĩnh quân phiệt, hoàng đế khai quốc nước Thục Hán thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc.
Do ảnh hưởng quá lớn từ tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa, nên nhiều người cho rằng Lưu Bị là một người nhu nhược, không có tài năng gì, nhờ may mắn có các cận thần tài giỏi mà ông mới dựng được cơ nghiệp.

Tam quốc diễn nghĩa: Lưu Bị không hề có Ngũ hổ tướng? - Ảnh 1.
Lưu Bị hoàng đế khai quốc nước Thục Hán thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Trên thực tế, theo ghi chép trong Tam quốc chí của Trần Thọ cho thấy, Lưu Bị là một vị tướng có tài cầm quân, ứng phó linh hoạt, nhất là khả năng nhìn thấu nội tâm, thu phục nhân tài và khiến họ một lòng trung thành với mình, cả Tào Tháo cũng đánh giá rất cao tài năng của ông.

Trần Thọ trong Tam quốc chí có bình rằng: "Tiên Chủ là người cương nghị khoan hoà nhân hậu, hiểu lòng người kính kẻ sĩ, có phong độ của Hán Cao Tổ, có khí chất của bậc anh hùng. Đến lúc trao việc nước cho Gia Cát Lượng, mà lòng không ngờ vực, tin rằng vua tôi đều chí công, là điều chưa từng thấy xưa nay vậy".

Khi Lưu Bị nương nhờ, Tào Tháo đối xử rất tốt với ông, cho ngồi cùng xe, hay ăn uống và bàn luận cùng nhau. Trong một cuộc nói chuyện, Tào Tháo từng nói: "Ngày nay anh hùng trong thiên hạ, chỉ có sứ quân (Lưu Bị) và Tháo này vậy. Lũ Bản Sơ (Viên Thiệu) chẳng đáng kể đến".

Câu nói của Tào Tháo mang ý dò xét, nhưng cũng cho thấy Tào Tháo đánh giá rất cao tài năng của Lưu Bị, cho rằng ông có tài năng hơn hẳn những tướng cát cứ khác.

Quách Gia một mưu sĩ tài giỏi của Tào Tháo đánh giá Lưu Bị: "Có hùng tài mà rất được lòng người, không chịu ở dưới người, mưu tính của Lưu Bị chưa thể lường được vậy".

Trong quá trình phát triển sự nghiệp, Lưu Bị tỏ ra là người giỏi chiêu hiền đãi sĩ. Ông đã thu phục được nhiều hào kiệt phò tá như: Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Pháp Chính, Hứa Tĩnh, Mã Lương làm văn thần; Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung, Mã Siêu, Triệu Vân, Ngụy Diên làm võ thần. Ông không kể thân sơ, trọng dụng cả những người là thủ hạ cũ của Lưu Chương như Lý Nghiêm, Pháp Chính, Hoàng Quyền.
Tam quốc diễn nghĩa: Lưu Bị không hề có Ngũ hổ tướng? - Ảnh 2.
Lưu Bị là người nhân nghĩa nên đã thu phục được nhiều hào kiệt phò tá.

Xuất phát từ cuốn sử Tam quốc chí do Trần Thọ biên soạn vào thế kỷ thứ 3, dựa theo những cống hiến của các tướng lĩnh với nhà Thục Hán đã đặt 5 vị tướng ngang hàng và xếp vào cùng một quyển gọi là Quan Trương Mã Hoàng Triệu truyện. Còn sử sách không xác nhận khái niệm "Ngũ hổ tướng" dưới quyền Lưu Bị thời Tam quốc. Các sử gia khẳng định Triệu Vân không được đứng ngang hàng với 4 vị tướng kia
 

BYN

Senior Member
Tính ra la thần gió bơm triệu vân cũng dữ đâu thua gì gia cát.Đương dương trường bản này nọ đồ
 

Ryu Kenshin

Senior Member
Tính ra la thần gió bơm triệu vân cũng dữ đâu thua gì gia cát.Đương dương trường bản này nọ đồ
Kỵ binh Châu Âu xung phong được cao lắm 30 phút - 1 giờ, Triệu Vân xung phong liên tục cả ngày trời không biết mệt, khoẻ còn hơn bọn lực điền Châu Âu
DUnLsPx.gif
 

_Zeta_

Đã tốn tiền
Lâu lâu lều lại lên bài ko tâng bốc thì lại bóc phốt La thần gió, có phải là tài liệu chính sử đâu mà vạch này vạch nọ coi như tiểu thuyết 3 xu đọc cho vui là được rồi
 

hunglep14

Senior Member
Tính ra la thần gió bơm triệu vân cũng dữ đâu thua gì gia cát.Đương dương trường bản này nọ đồ
Tính ra Hoàng Trung hơi kém tiếng tí, tướng già công trạng cũng bèo. Triệu Vân giỏi võ, lúc già cũng cầm quân đánh vài trận ra trò, cũng có thực lực cứ không yếu
 

Gin.Lucas

Member
Trên thực tế, theo ghi chép trong Tam quốc chí của Trần Thọ cho thấy, Lưu Bị là một vị tướng có tài cầm quân, ứng phó linh hoạt

Tướng tài mà đánh đâu thua đó, trước khi có Gia Cát Lượng thì 1 tấc đất cắm dùi cũng ko có, cho cầm Từ Châu thì Từ Châu mất,cho cầm Kinh Châu thì Kinh Châu vong :go:
Hết nương Đào Khiêm, rồi sang nương Viên Thiệu, rồi lại nương Lã Bố Trần Cung, hàng Tào Tháo, chạy về Kinh Châu, chạy sang Ích Châu chả khác gì con chó cùng đường...

Nhìn Tào Tháo đòi mưu sát Đổng Trác, diệt Lã Bố, hạ cha con Viên Thiệu, trừ Viên Thuật,phá Trương Tú, xử Trương Lỗ,đánh Mã Siêu....
Chinh Nam dẹp Bắc lấy gần hết châu quận...mà thấy nực cười thằng thần gió buff cho Lưu Bị.
 

Fire

Đã tốn tiền
Tướng tài mà đánh đâu thua đó, trước khi có Gia Cát Lượng thì 1 tấc đất cắm dùi cũng ko có, cho cầm Từ Châu thì Từ Châu mất,cho cầm Kinh Châu thì Kinh Châu vong :go:
Hết nương Đào Khiêm, rồi sang nương Viên Thiệu, rồi lại nương Lã Bố Trần Cung, hàng Tào Tháo, chạy về Kinh Châu, chạy sang Ích Châu chả khác gì con chó cùng đường...

Nhìn Tào Tháo đòi mưu sát Đổng Trác, diệt Lã Bố, hạ cha con Viên Thiệu, trừ Viên Thuật,phá Trương Tú, xử Trương Lỗ,đánh Mã Siêu....
Chinh Nam dẹp Bắc lấy gần hết châu quận...mà thấy nực cười thằng thần gió buff cho Lưu Bị.
Nghèo như chó thì tiền đâu mà nuôi quân
So sánh vcl
 

shanks1618

Senior Member
Tướng tài mà đánh đâu thua đó, trước khi có Gia Cát Lượng thì 1 tấc đất cắm dùi cũng ko có, cho cầm Từ Châu thì Từ Châu mất,cho cầm Kinh Châu thì Kinh Châu vong :go:
Hết nương Đào Khiêm, rồi sang nương Viên Thiệu, rồi lại nương Lã Bố Trần Cung, hàng Tào Tháo, chạy về Kinh Châu, chạy sang Ích Châu chả khác gì con chó cùng đường...

Nhìn Tào Tháo đòi mưu sát Đổng Trác, diệt Lã Bố, hạ cha con Viên Thiệu, trừ Viên Thuật,phá Trương Tú, xử Trương Lỗ,đánh Mã Siêu....
Chinh Nam dẹp Bắc lấy gần hết châu quận...mà thấy nực cười thằng thần gió buff cho Lưu Bị.
Riêng việc đánh với tào tháo ngần ấy lần mà thoát chết hết lần này đến lần khác thì đã quá đủ để gọi là tướng tài rồi
Rất cả những thằng dám đối đầu với tào tháo đều chết sạch, trừ mỗi lưu bị và tôn gia Giang đông

với xuất phát điểm khác nhau quá xa. Khi tào tháo thành 1 chư hầu vangdanh thiên hạ lưu bị vẫn cònchả có 1 tấc đất cắm dùi
 

Gin.Lucas

Member
Nghèo như chó thì tiền đâu mà nuôi quân
So sánh vcl
Nghèo liên quan cái éo gì??? Tào Mạnh Đức nó cũng khởi nghĩa từ 1 huyện, đi kêu gọi quyên góp chứ nhà nó cũng có cl tiền mà nuôi nhân sỹ nổi.....
Cho cầm cả Châu còn éo biết đánh trận, lúc lol nào cũng mang cái danh Hán thất ra đi lòe thiên hạ là giỏi :go:

Lúc Viên Thiệu kêu gọi các lộ binh mã đi thảo phạt Đổng Trác thì được 3 anh em vườn bưởi xách chym đến như đúng rồi :go:
 

Enth E Nd

Senior Member
Tam quốc bản mới khắc họa lưu bị tốt thật. Từ bày mưu tính kế, ngoại giao, thu phục lòng người đến cầm quân đánh trận, xung phong giết địch đều làm tốt . Đéo vô dụng như trong truyện

tào tháo thì đóng quá đỉnh
Phim Chiến Thần 2012 mới hài. Ông đóng Lưu Bị 2010 thì đóng Tần Thủy Hoàng, ông đóng Tần Thủy Hoàng 2002 thì đóng Lưu Bang...
 

congloi

Senior Member
Truyện thì mình ko đọc, phim thì xem hết bộ (series phim như hình) thì thấy Lưu Bị lão ngu ngu như Tam Tạng ấy. Đó là mình cảm nhận theo phim nha. Còn theo truyện hay thực tế thì méo biết.
 

Nick.Thu.4

Senior Member
Nghèo liên quan cái éo gì??? Tào Mạnh Đức nó cũng khởi nghĩa từ 1 huyện, đi kêu gọi quyên góp chứ nhà nó cũng có cl tiền mà nuôi nhân sỹ nổi.....
Cho cầm cả Châu còn éo biết đánh trận, lúc lol nào cũng mang cái danh Hán thất ra đi lòe thiên hạ là giỏi :go:

Lúc Viên Thiệu kêu gọi các lộ binh mã đi thảo phạt Đổng Trác thì được 3 anh em vườn bưởi xách chym đến như đúng rồi :go:
hình như trong chính sử 3 anh em không có mặt ở hổ lao quan thiếm 8-)
 

shanks1618

Senior Member
Nghèo liên quan cái éo gì??? Tào Mạnh Đức nó cũng khởi nghĩa từ 1 huyện, đi kêu gọi quyên góp chứ nhà nó cũng có cl tiền mà nuôi nhân sỹ nổi.....
Cho cầm cả Châu còn éo biết đánh trận, lúc lol nào cũng mang cái danh Hán thất ra đi lòe thiên hạ là giỏi :go:

Lúc Viên Thiệu kêu gọi các lộ binh mã đi thảo phạt Đổng Trác thì được 3 anh em vườn bưởi xách chym đến như đúng rồi :go:
Đấy là trong truyện thôi
Thực tế là 3 anh em 0 tham gia phạt đổng
Nhân vật chính của trận phạt đổng là viên thiệu và tôn kiên
 

CrocodileOP

Senior Member
Ngũ hổ tướng là của nhà Ngụy thì phải. Từ Hoảng, Nhạc Tiến, Vu Cấm, Trương Liêu, Trương Cáp.
Bọn nhà THục là do anh La Thần Gió chém cho vui thôi
 
Tướng tài mà đánh đâu thua đó, trước khi có Gia Cát Lượng thì 1 tấc đất cắm dùi cũng ko có, cho cầm Từ Châu thì Từ Châu mất,cho cầm Kinh Châu thì Kinh Châu vong :go:
Hết nương Đào Khiêm, rồi sang nương Viên Thiệu, rồi lại nương Lã Bố Trần Cung, hàng Tào Tháo, chạy về Kinh Châu, chạy sang Ích Châu chả khác gì con chó cùng đường...

Nhìn Tào Tháo đòi mưu sát Đổng Trác, diệt Lã Bố, hạ cha con Viên Thiệu, trừ Viên Thuật,phá Trương Tú, xử Trương Lỗ,đánh Mã Siêu....
Chinh Nam dẹp Bắc lấy gần hết châu quận...mà thấy nực cười thằng thần gió buff cho Lưu Bị.
Chuẩn rồi, chính ra là Tháo làm chết mẹ, dẹp gần như hết bọn phản loạn có máu mặt có thực lực, còn Bị với họ Tôn toàn ăn hôi rồi chia 3 thiên hạ, Bị thì chẳng đánh được thằng nào ra hồn, toàn chạy như vịt, họ Tôn thì tìm được chỗ xa kinh thành, khỉ ho cò gáy ở phía Nam cắm dùi
 
Top