Tâm sự nhẹ những ngày không lương...

Eddiesan

Senior Member
Ở một mình phòng trọ, suy nghĩ mai ăn gì, làm gì. Cty tháng sau mới có lương, vừa thanh lọc nhân sự. Rồi nghĩ tới những ngày sau, sao lại thấy bồi hồi trống trải...
 
Top