Tâm thư cổ đông FLC :)

anhboyvip_tq

Senior Member
comment của anh phần nào động viên tôi, nhưng tôi không lạc quan như vậy, tôi đang ôm 30k LDG và 20k CII mặc dù vẫn đang lãi, nhưng thị trường như 2 hôm vừa rồi tôi thấy dòng BDS còn sàn tới hết tuần sau mới có khả năng dò đáy, 2 hôm nay dư bán đều 15-20 triệu cổ, để hấp thụ đống này không hề đơn giản
CII thì hơi khó, tôi nghĩ nếu ko có tin tốt ra chắc phải bay 30% từ giá này là ít, các mã khác thì cẩn thận bán đáy
 
Top