Thả vào đây 1 bức ảnh mà bạn cho là "biết nói"

Night's King

Senior Member
Nghĩa là không cần 1 chữ gì trong bức ảnh, nhưng chỉ cần nhìn vào sẽ có 1 lời nói vang vọng ám ảnh trong đầu
vX6wwz5.png

Mở bát:

7edb0e6987296e773738.jpg
 
Top