{Thắc mắc} bảo hiểm thất nghiệp

longhorn

Member
có nghĩa là đợt này em miss , nhưng lần nghĩ việc tiếp theo em làm 1 tháng hoặc 2 tháng em out thì vẫn có thể lãnh được đúng không ạ
Chỗ mới phải làm tròn 1 năm thì mới được quyền hưởng bảo hiểm thất nghiệp kỳ tiếp theo.
 
Top