Thắc mắc cách tính kpi ạ

Em làm bên mảng phát tờ rơi
Sếp giao kpi fulltime
Lương cứng 6tr + phụ cấp trách nhiệm ( phụ cấp ăn uống) 2tr + phát được 1500 tờ thì thưởng thêm 2tr + 2% doanh thu nếu có người nhặt được tờ rơi và họ liên hệ mua hàng, vậy thì có thấp quá không các thím, chỗ kia trước làm parttime tức chỉ tính vào kết quả dán tờ rơi thì 1500 số được 9tr + %doanh thu


via theNEXTvoz for iPhone
 
Em làm bên mảng phát tờ rơi
Sếp giao kpi fulltime
Lương cứng 6tr + phụ cấp trách nhiệm ( phụ cấp ăn uống) 2tr + phát được 1500 tờ thì thưởng thêm 2tr + 2% doanh thu nếu có người nhặt được tờ rơi và họ liên hệ mua hàng, vậy thì có thấp quá không các thím, chỗ kia trước làm parttime tức chỉ tính vào kết quả dán tờ rơi thì 1500 số được 9tr + %doanh thu


via theNEXTvoz for iPhone

Xạo lol

https://voz.vn/u/cho-don-rac.1743303/ignore
 

error1991

Senior Member
Em làm bên mảng phát tờ rơi
Sếp giao kpi fulltime
Lương cứng 6tr + phụ cấp trách nhiệm ( phụ cấp ăn uống) 2tr + phát được 1500 tờ thì thưởng thêm 2tr + 2% doanh thu nếu có người nhặt được tờ rơi và họ liên hệ mua hàng, vậy thì có thấp quá không các thím, chỗ kia trước làm parttime tức chỉ tính vào kết quả dán tờ rơi thì 1500 số được 9tr + %doanh thu


via theNEXTvoz for iPhone
Phát tờ rơi méo gì lương cao thế fen :(
 
Top