[thắc mắc] cái này là gì vậy mấy fence???

chiuchiu.1

Junior Member
2020f02fa5af-d54e-4f6d-8c80-f6357998296d.png

Cái dòng nhỏ nhỏ bên trên là gì vậy mấy fence. Lâu lâu nó lại hiện nhìn khó chịu quá. Chỉ mỗi app voz bị

via theNEXTvoz for iPhone
 
Top