thắc mắc Thắc mắc forum lỗi hay máy lỗi

NgXuanPhu

Senior Member
Mình truy cập forum bằng trình duyệt chrome thì hiện trắng xóa nhưng khi truy cập bằng edge lại bình thường,mình nghĩ chắc do trình duyệt lỗi hoặc 1 extension nào đó gây ảnh hưởng tới Forum mình thử gỡ chrome và tắt toàn bộ extension nhưng vẫn vậy thử xóa cả cookie nhưng vẫn bị :(
Chrome đã được cập nhật
Phiên bản 97.0.4692.71 (Phiên bản Chính thức) (64 bit)
20226d891e3e-de5b-4779-a3ac-248a0b84f164.png
 
Top