[thắc mắc] luật thừa kế

em đang tranh luận với thằng bạn về vấn đề này: nó bảo nuôi đến tuổi thành niên rồi thì ba mẹ có quyền lập di chúc cho hết tài sản người mà thằng con không được hưởng miếng nào :sexy_girl: em thấy chỗ này hơi điêu, đúng lí thì thằng con ít nhất cũng phải có phần trong phần đất gia đình chứ :surrender: bởi suy cho cùng thì việc sinh thằng con ra là ý chí chủ quan của 2 ông bà, không thể phủi trách nhiệm khi nó thành niên được, nhất là trong thời đại ngày nay, đất đai mọi nơi đều có chủ, quá thiệt thòi cho thế hệ sau :canny: thím nào bảo không muốn được sinh ra thì tự tử đi thì lắc não đi nhé, ai tạo ra thì người đó chịu trách nhiệm thu lại :sexy_girl:
vào chém gió mấy thím ê :beauty:
 

phongkyanh

Senior Member
em đang tranh luận với thằng bạn về vấn đề này: nó bảo nuôi đến tuổi thành niên rồi thì ba mẹ có quyền lập di chúc cho hết tài sản người mà thằng con không được hưởng miếng nào :sexy_girl: em thấy chỗ này hơi điêu, đúng lí thì thằng con ít nhất cũng phải có phần trong phần đất gia đình chứ :surrender: bởi suy cho cùng thì việc sinh thằng con ra là ý chí chủ quan của 2 ông bà, không thể phủi trách nhiệm khi nó thành niên được, nhất là trong thời đại ngày nay, đất đai mọi nơi đều có chủ, quá thiệt thòi cho thế hệ sau :canny: thím nào bảo không muốn được sinh ra thì tự tử đi thì lắc não đi nhé, ai tạo ra thì người đó chịu trách nhiệm thu lại :sexy_girl:
vào chém gió mấy thím ê :beauty:
Theo tôi nhớ luật hôn nhân gia đình (thì phải) quy định nếu không có di chúc mới chia “đều” theo vị trí nhé. Còn nếu có di chúc thì theo di chúc mà táng thôi

Edit: đọc điều 33 luật hôn nhân gia đình năm 2014; đọc điều 624, 626, 644 luật dân sự 2015 nếu có di chúc và di chúc hợp pháp; nếu không có di chúc hoặc di chúc không hợp pháp thì đọc điều 651 luật dân sự 2015

via theNEXTvoz for iPhone
 
Last edited:

Tre_Trau_96

Senior Member
em đang tranh luận với thằng bạn về vấn đề này: nó bảo nuôi đến tuổi thành niên rồi thì ba mẹ có quyền lập di chúc cho hết tài sản người mà thằng con không được hưởng miếng nào :sexy_girl: em thấy chỗ này hơi điêu, đúng lí thì thằng con ít nhất cũng phải có phần trong phần đất gia đình chứ :surrender: bởi suy cho cùng thì việc sinh thằng con ra là ý chí chủ quan của 2 ông bà, không thể phủi trách nhiệm khi nó thành niên được, nhất là trong thời đại ngày nay, đất đai mọi nơi đều có chủ, quá thiệt thòi cho thế hệ sau :canny: thím nào bảo không muốn được sinh ra thì tự tử đi thì lắc não đi nhé, ai tạo ra thì người đó chịu trách nhiệm thu lại :sexy_girl:
vào chém gió mấy thím ê :beauty:
Đối với con đã thành niên mà ba mẹ lập di chúc để lại tài sản cho người khác (không tính trường hợp di chúc không có hiệu lực):
1. Con đã thành niên có khả năng lao động: nhịn, khỏi hưởng di sản
2. Con đã thành niên không có khả năng lao động: được hưởng 2/3 của một suất thừa kế theo pháp luật.
 

tc04th

Senior Member
em đang tranh luận với thằng bạn về vấn đề này: nó bảo nuôi đến tuổi thành niên rồi thì ba mẹ có quyền lập di chúc cho hết tài sản người mà thằng con không được hưởng miếng nào :sexy_girl: em thấy chỗ này hơi điêu, đúng lí thì thằng con ít nhất cũng phải có phần trong phần đất gia đình chứ :surrender: bởi suy cho cùng thì việc sinh thằng con ra là ý chí chủ quan của 2 ông bà, không thể phủi trách nhiệm khi nó thành niên được, nhất là trong thời đại ngày nay, đất đai mọi nơi đều có chủ, quá thiệt thòi cho thế hệ sau :canny: thím nào bảo không muốn được sinh ra thì tự tử đi thì lắc não đi nhé, ai tạo ra thì người đó chịu trách nhiệm thu lại :sexy_girl:
vào chém gió mấy thím ê :beauty:

Lớn thì tự làm tự ăn, có tàn tật thiểu năng đâu mà bị mất quyền thừa kế kêu không công bằng, đẻ ra nuôi tới 18 tuổi coi như hoàn thành trách nhiệm rồi, muốn nuôi hết đời hay sao mà đòi hỏi
Giờ nhiều thành phần vô học bỏ mẹ, cha mẹ không chăm sóc ngày nào nhưng chết về đòi thừa kế
 

hnahn

Senior Member
Đối với con đã thành niên mà ba mẹ lập di chúc để lại tài sản cho người khác (không tính trường hợp di chúc không có hiệu lực):
1. Con đã thành niên có khả năng lao động: nhịn, khỏi hưởng di sản
2. Con đã thành niên không có khả năng lao động: được hưởng 2/3 của một suất thừa kế theo pháp luật.
Đúng nè.
Có quyền lập di chúc không để lại tài sản cho người ở hàng thừa kế thứ nhất (cha mẹ, vợ chồng, con cái).
Còn 2/3 của một suất được tính theo cộng tất cả những người nằm trong và chúng hàng thừa kế. Chia cho số người và nhân với 2/3.
 

thuykinhtiensinh.ver1

Senior Member
em đang tranh luận với thằng bạn về vấn đề này: nó bảo nuôi đến tuổi thành niên rồi thì ba mẹ có quyền lập di chúc cho hết tài sản người mà thằng con không được hưởng miếng nào :sexy_girl: em thấy chỗ này hơi điêu, đúng lí thì thằng con ít nhất cũng phải có phần trong phần đất gia đình chứ :surrender: bởi suy cho cùng thì việc sinh thằng con ra là ý chí chủ quan của 2 ông bà, không thể phủi trách nhiệm khi nó thành niên được, nhất là trong thời đại ngày nay, đất đai mọi nơi đều có chủ, quá thiệt thòi cho thế hệ sau :canny: thím nào bảo không muốn được sinh ra thì tự tử đi thì lắc não đi nhé, ai tạo ra thì người đó chịu trách nhiệm thu lại :sexy_girl:
vào chém gió mấy thím ê :beauty:

Nuôi đến tuổi thành niên, đủ tay đủ chân không đui què sứt mẻ. Đòi trách nhiệm đến đâu nữa mày
Người ta còn có quyền truất quyền hưởng di sản của con luôn nha mậy. Tức là mặc định một đứa, hoặc một số đứa không được nhận di sản để lại.

Gửi từ Samsung SM-A520F bằng vozFApp
 
Last edited:
Top