chú ý Thắc mắc lý do bị xử lý vi phạm - Post vào đây không lập thread ngoài - Đọc kỹ post #1

nich: ty1234 . https://voz.vn/u/ty1234.741133/
topic ban https://voz.vn/t/bi-khoa-banh-vi-do...nhan-vien-bao-ve.744641/page-16#post-24287005
Lý do ban : spam/ngược dòng. ban có vẻ là vĩnh viễn
Ý kiến : chỉ quote trả lời những cmt bị quote, không cmt thêm, cũng không trả lời nhiều cmt cho 1 quote , không thể là spam
Ngược dòng thì đúng, nhưng trong nội quy không có cấm ngược dòng, hơn nữa là đang cãi lý, sao lại ban người đang cãi lý ngược dòng ?
 
Nick: Keqing https://voz.vn/u/keqing.1697019/
Topic ban: https://voz.vn/t/se-chan-ket-noi-va-thanh-toan-voi-game-khong-phep.740995/
Lý do: Lái.
Tôi comment trả lời mod anhdao hoàn toàn toàn bình thường, nhưng trả lời xong thì mod lập tức ban tôi luôn và xóa comment của tôi haha, tôi không thấy comment của tôi có lái đi đâu cả?
1680342534783.png
 
URL nick bị xử lý: https://voz.vn/u/freezer0604.1255626/
URL thread/post bị xử lí: không rõ
Lý do bị ban hay khóa/xóa thread: Điểm báo chứa back link
Thắc mắc: Mong mod giải thích cái lỗi back link là lỗi gì vậy và cụ thể ở thớt nào để mình biết lần sau rút kinh nghiệm!Thanks nhiều!
 
Last edited:
Lý do: Điểm báo về lãnh đạo tỉnh Lào Cai làm việc với đại sứ Hàn Quốc
Thời hạn: đến cuối năm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội

https://thuvienphapluat.vn/hoi-dap-...ao-dang-nha-nuoc-gom-nhung-chuc-danh-nao.html

Vì thế, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân của một tỉnh không phải là “lãnh đạo Đảng, Nhà nước”

Mong mod xem xét lại quyết định.
 
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội

https://thuvienphapluat.vn/hoi-dap-...ao-dang-nha-nuoc-gom-nhung-chuc-danh-nao.html

Vì thế, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân của một tỉnh không phải là “lãnh đạo Đảng, Nhà nước”

Mong mod xem xét lại quyết định.
Bạn có thấy chữ "Chính quyền" không?
 
Back
Top