[Thắc mắc]quyết toán thuế thu nhập cá nhân

pinochu

Junior Member
https://drive.google.com/file/d/15NgiNCUtm-8ddViL9vPmBOXe-etwti_r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1svJMXkpaCriKgJFrm7hBy35A-vjicWQz/view?usp=sharing

Hôm nay nhận mail hướng dẫn khai thuế online như vầy thì làm xong có cần nộp hồ sơ giấy không mấy thím
https://drive.google.com/file/d/15NgiNCUtm-8ddViL9vPmBOXe-etwti_r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1svJMXkpaCriKgJFrm7hBy35A-vjicWQz/view?usp=sharing

Hôm nay nhận mail hướng dẫn khai thuế online như vầy thì làm xong có cần nộp hồ sơ giấy không mấy thím

Theo video của cq thuế thì không cần nộp giấy cứng nữa thím
 
Top