thắc mắc [Thắc Mắc] Sao NextVoz không có F145?

Tôi là Vozer

Senior Member
Qua truyện voz f145 tôi mới biết đến diễn đàn, truyện voz là một phần không thể thiếu khi nhắc đến diễn đàn.
 
Sao bên này không có chỗ dành cho những câu chuyện tình yêu đẹp của Vozer vậy :too_sad:

Theo tin tức mà đàn em của me hóng hớt được thì lịch sử f145 của voz không phải là chỗ viết truyện. Chức năng chính xác của nó là nơi tư vấn tình cảm, nơi chia sẻ chuyện tình cảm thật. Được chính smod vtalinh lập nên với chức năng ban đầu là vậy.


Nhưng sau đó có 1 tên gian manh là cu xíu cu méo gì đó, bịa ra 1 loạt truyện ngôn lù. Làm u mê tầng lớp vozlit ngu dốt tin theo. Donate tiền, đặt tiền mua sách mua những truyện vớ vẩn đó.... và hàng loạt vụ lừa đảo từ đó mà ra...

Quá đau lòng vì đứa con tinh thần mình làm ra bị sử dụng sai mục đích. Nên khi sang nhà mới vtalinh quyết định dẹp luôn. You nào ngu si mới lớn bị lừa tình, ngu dốt không biết cua gái... cũng mặc kệ luôn. Quyết không mở lại, tạo lại nơi lừa đảo của các đàn em natuan. Quyết không để thế hệ vozlit ngu dốt bị lừa nữa :rolleyes:
 

supercup113

Senior Member
Theo tin tức mà đàn em của me hóng hớt được thì lịch sử f145 của voz không phải là chỗ viết truyện. Chức năng chính xác của nó là nơi tư vấn tình cảm, nơi chia sẻ chuyện tình cảm thật. Được chính smod vtalinh lập nên với chức năng ban đầu là vậy.


Nhưng sau đó có 1 tên gian manh là cu xíu cu méo gì đó, bịa ra 1 loạt truyện ngôn lù. Làm u mê tầng lớp vozlit ngu dốt tin theo. Donate tiền, đặt tiền mua sách mua những truyện vớ vẩn đó.... và hàng loạt vụ lừa đảo từ đó mà ra...

Quá đau lòng vì đứa con tinh thần mình làm ra bị sử dụng sai mục đích. Nên khi sang nhà mới vtalinh quyết định dẹp luôn. You nào ngu si mới lớn bị lừa tình, ngu dốt không biết cua gái... cũng mặc kệ luôn. Quyết không mở lại, tạo lại nơi lừa đảo của các đàn em natuan. Quyết không để thế hệ vozlit ngu dốt bị lừa nữa :rolleyes:
Công nhận truyện ông cusiu viết hay thiệt. Tiết là có tài mà không có đức
osCpCsi.png
 
Top