[Thắc mắc] Sét đánh bồn nước, cột thu lôi.

baem9999

Senior Member
Chốt lại cột thu lôi có cả 2 tác dụng:
1. Giải tỏa điện tích để sét không đánh vào công trình
2. Nếu điện tích lớn quá không ngăn lại được thì cột thu lôi để đóng vai trò dẫn điện xuống đất để giải tỏa điện, giảm thiệt hại cho công trình.
Mấy thánh trên thấy đúng chưa? Đọc nãy giờ hoang mang quá.
 
Top